ADIKTOLOGICKÁ PORADNA

Poradna nabízí komplexní ambulantní péči pro osoby starší 15 let. Pomůžeme Vám v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek (včetně alkoholu a léků), s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním (např. trávení velkého množství času u her na počítači/telefonu). Rádi Vás podpoříme ve vaší snaze se zorientovat v problému se závislostí, v tom, jak pomoci sobě či svým blízkým. Pravidelná setkání vám mohou pomoci udržet naplánované kroky ke svobodě. Zveme Vás tímto ke společné cestě ven z drog, hraní či alkoholu.


KOMU JE SLUŽBA URČENA

AKTIVNÍM UŽIVATELŮM

kteří jsou alespoň částečně motivováni ke změně, usilují o abstinenci nebo kontrolované užívání a potřebují podporu a sdílení.

ABSTINUJÍCÍM UŽIVATELŮM

kteří chtějí využít možnost ambulantních konzultací i těm, kteří už mají nějakou léčbu za sebou a rádi by udrželi abstinenci i po návratu domů.

ČLENŮM RODINY A BLÍZKÝM

kteří mají ve svém okolí někoho, kdo zápolí se závislostí a kteří potřebují radu, podporu.


CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Komplexní pohled na závislostní chování a včasná zachycení problémového chování v oblasti návykových látek a nelátkových závislostí – podpora a prevence

Motivační terapii směřovanou k pobytové léčbě, pokud je potřebná

Podporu stabilizace a zlepšení pracovní schopnosti klientů

Podporu stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů – možnost společných konzultací s rodinnými příslušníky, blízkými lidmi

Konzultace s rodinnými příslušníky

Dlouhodobější podporu při zvládání udržení abstinence – zejména zvládání chutí, práce s relapsem (zvyšování schopnosti rozeznávat rizikové situace, předcházet jim)

Podpora motivace pro udržení abstinence

Adiktologickou poradnu lze velmi vhodně kombinovat se službami psychoterapeuta.

Konzultace mohou probíhat osobně, telefonicky nebo online, dle Vašich individuálních potřeb a možností.


„Snažím se s lidmi najít cestu jak třeba malými krůčky dojít tam, kam chtějí a k tomu, co potřebují.“

Mgr. Jiří Habarta adiktolog

OBJEDNEJTE SE JEŠTĚ DNES!

+420 602 125 306

poradna@agarta.cz

Na první konzultaci je nutné se předem telefonicky objednat u naší sociální pracovnice Mgr. Terezy Košárkové.