• PODPŮRNÁ SKUPINA​ VE VSETÍNĚ

  V roce 2024 jsme se rozhodli zavést pravidelná skupinová setkání pro ty, kteří se potýkají se závislostí, ale mají chuť a motivaci na sobě pracovat. Skupina bude probíhat prostorách poradny pro závislosti v hotelu Vsacan ve Vsetíně v 2. patře (dveře č. 203) vždy od 17 do zhruba 18:30. Zváni jsou aktivní klienti služby, ale i jejich známí, nebo lidé,…

 • Pomoc závislým a jejich blízkým na Vsetíně /// Poradna pro závislosti Agarta

  Závislost může potkat každého z nás. A každý, koho potká, potřebuje pomoc. Nezisková organizace AGARTA z. s. od roku 2005 poskytuje na Valašsku odborné služby pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké. Krom kontaktního centra a terénních programů, které jsou určeny primárně pro uživatele nealkoholových drog, funguje od roku 2019 i Poradna pro závislosti ve Valašském Meziříčí. Její pomoc vyhledalo…

 • Závislost tady a teď

  AGARTA z.s. realizuje v roce 2018 projekt „Závislost tady a teď“ a „Hra na hraně“. Jde o zážitkové programy zaměřené na protidrogovou prevenci, určený pro žáky a studenty základních a středních škol, děti a adolescenty v dětských domovech, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, v pěstounské péči atd. Tento projekt je finančně podpořen Zlínským Krajem. V roce 2019 jsme v…

 • Charitativní novoroční koncert Zlínského kraje

  Poděkování za finanční dar a výtěžek z Charitativního novoročního koncertu Zlínského kraje a Statutárního města Zlín ze dne 11. 1. 2019 Děkujeme všem dárcům za věnované finanční prostředky naší organizaci, moc si Vaší podpory vážíme. V neposlední řadě děkujeme Zlínskému kraji a Statutárnímu městu Zlín za zařazení mezi oceněné a obdarované organizace a organizaci celé akce.Získaná částka nám pomůže pro rozvoj a…

 • Kontaktní centrum Agarta je spolufinancován Evropskou unií.

  Od 1. 7. 2019 rozbíháme ve Valašském Meziříčí „Kontaktní centrum Agarta“ pro uživatele návykových látek a osoby blízké. Cílem projektu je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím v rámci programů Public Health (veřejného zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením.V rámci projektu bude ve Valašském Meziříčí otevřeno kontaktní centrum…