• Závislost tady a teď

    AGARTA z.s. realizuje v roce 2018 projekt „Závislost tady a teď“ a „Hra na hraně“. Jde o zážitkové programy zaměřené na protidrogovou prevenci, určený pro žáky a studenty základních a středních škol, děti a adolescenty v dětských domovech, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, v pěstounské péči atd. Tento projekt je finančně podpořen Zlínským Krajem. V roce 2019 jsme v…

  • Charitativní novoroční koncert Zlínského kraje

    Poděkování za finanční dar a výtěžek z Charitativního novoročního koncertu Zlínského kraje a Statutárního města Zlín ze dne 11. 1. 2019 Děkujeme všem dárcům za věnované finanční prostředky naší organizaci, moc si Vaší podpory vážíme. V neposlední řadě děkujeme Zlínskému kraji a Statutárnímu městu Zlín za zařazení mezi oceněné a obdarované organizace a organizaci celé akce.Získaná částka nám pomůže pro rozvoj a…

  • Kontaktní centrum Agarta je spolufinancován Evropskou unií.

    Od 1. 7. 2019 rozbíháme ve Valašském Meziříčí „Kontaktní centrum Agarta“ pro uživatele návykových látek a osoby blízké. Cílem projektu je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím v rámci programů Public Health (veřejného zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením.V rámci projektu bude ve Valašském Meziříčí otevřeno kontaktní centrum…