HISTORIE A SOUČASNOST ORGANIZACE

Agarta z.s. datuje svůj vznik k 6. červnu 2005, kdy byla založena jako občanské sdružení s posláním pomáhat lidem v krizi. Občanské sdružení Agarta vzniklo z impulzu původních pracovníků Kontaktního centra Klíč (do té doby provozovaného o. s. Daimonion) s úmyslem zachovat a zkvalitnit služby nabízené předchozím sdružením. Jedním z jeho cílů bylo převzít provoz Kontaktního centra Klíč a dále tak pomáhat osobám ohroženým drogami, minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a poskytovat další služby uživatelům a jejich blízkým. Se změnou v občanském zákoníku se změnila právní forma organizace na zapsaný spolek.

Naše filozofie vychází z předpokladu, že období, kdy klient užívá drogy, je přechodné a vzniklo z určitých příčin, snažíme se tedy zaměřovat především na odstranění rizik spojených s jejich užíváním a následně pak pojmenovat a odstraňovat příčiny vzniku závislosti. Tomu jsme uzpůsobili také nabídku námi poskytovaných služeb.

V současné době organizace zřizuje několik programů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Aktuálně působíme v několika městech na Valašsku (Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky). Postupně rozšiřujeme služby, krom kontaktních center a terénních programů provozujeme Poradnu pro závislosti ve Valašském Meziříčí, nabízíme besedy pro školy, organizujeme vzdělávání pro pedagogy i přednášky pro širokou veřejnost.


16 LET AGARTY V ČÍSLECH

2147 klientů

47249 kontaktů

18 let zkušeností

217984 vydaných čistých stříkaček

2657 špinavých stříkaček nalezených venku


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace: AGARTA z. s.
Právní forma: spolek (dříve občanské sdružení)
Adresa: Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
IČ: 27002438
Spisová značka: L 6776 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č .ú. 197293221/0300

Tel. č.: +420 571 436 900
Email: agarta@agarta.cz
Webová stránka: ww.agarta.cz

ID datové schránky: bdwszbm

Statutární orgán: předsednictvo
Členové předsednictva: Mgr. Jakub Olšák (předseda předsednictva spolku, ředitel), Mgr. Iveta Olšáková (místopředsedkyně předsednictva spolku), Jan Dostál


Certifikáty odborné způsobilosti Kontaktní centrum Klíč


Certifikáty odborní způsobilost Terénní programy Agarta


NAŠI SPONZOŘI A DONÁTOŘI

Agarta z. s. je nestátní nezisková organizace, její provoz je financován z více zdrojů. Hlavními donátory projektů jsou Evropská unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Zlínský kraj a města, v nichž jsou naše služby poskytovány. Nemalou pomocí jsou i individuální dárci a firmy.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Ministerstvo práce a socialních věcí

Zlínský Kraj


Město Vsetín

Město Valašské Meziříčí

Město Rožnov pod Radhoštěm


Město Valašské Klobouky

Město Brumov-Bylnice

CS CABOT


RH-MONT

GLASS SERVICE, a. s.

Medistyl Pharma

SERVIS CLIMAX a. s.
SVĚT OKEN s. r. o.

CHCETE SE PŘIPOJIT K TĚM, KTEŘÍ NÁS JIŽ PODPORUJÍ,
A PŘISPĚT TAK SPRÁVNÉ VĚCI?
PODÍVEJTE SE JAK NA TO!