ZAPSANÝ SPOLEK AGARTA

Název organizace AGARTA vychází ze slova Agartha, jehož původní význam slova je bájné podzemní království, o němž lze dohledat zmínky už v antice. Kromě legendární moudrosti podzemních obyvatel, kterou používali pro dobro všech, byla inspirace shledána i v lokaci místa. Obdobně jako bájné království v podzemí, tak i naše organizace začínala v roce 2005 v podzemí, v bývalém krytu civilní obrany. Provozovna služby Kontaktní centrum Klíč tam sídlí dodnes. Ve stejném roce se ke kontaktnímu centru přidaly terénní programy, jejichž cílem je nabídnout služby klientům v jejich přirozeném prostředí. Od roku 2019 je otevřeno Kontaktní centrum Agarta ve Valašském meziříčí, jehož součástí je i Poradna pro závislosti. V posledních letech také organizujeme besedy pro školy a oslovujeme tak mladé lidi v rámci primární prevence.Agarta z. s. poskytuje na Valašsku odborné služby lidem ohroženým závislostí, jejich rodinám a blízkým a přispívá tím ke zvyšování bezpečí a zdraví ve společnosti. Usilujeme také o rozšiřování povědomí o tématech závislostí mezi odbornou a širokou veřejností.