Centrum pro závislosti AGARTA ve Vsetíně

Období realizace: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2026

Projekt Centrum pro závislosti AGARTA ve Vsetíně je určen pro širokou cílovou skupinu:

  • osoby závislé nebo závislostí ohrožené (na alkoholu, na nelegálních návykových látkách, na hazardním hraní či online aktivitách),
  • osoby, které abstinují nebo jsou motivovány ke změně směrem k abstinenci,
  • osoby po prodělané rezidenční léčbě či osoby podstupující ambulantní léčbu závislosti.

Podpora je určena také jejich blízkým. 

V rámci projektu realizujeme tyto aktivity:

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum je nízkoprahová sociální služba, která poskytuje bezpečné prostředí pro sdílení náročné sociální a životní situace spojené s aktivním užíváním návykových látek, hazardním hraním nebo závislostí na online aktivitách. Poskytováním specifických aktivit a navazování důvěrného profesionálního vztahu s kontaktním pracovníkem se zaměřuje na minimalizaci dopadů a na motivaci ke změně životního stylu a zlepšení jeho sociální situace, smyslem kontaktního centra není léčit, ale nabídnout pomoc a podpořit cestu k abstinenci. V rámci kontaktního centra je poskytován také program harm reduction (včetně výměn aplikačních setů) a hygienický servis (zajištění sprchy pro celkovou hygienu těla, poskytování obnošeného šatstva, poskytování možnosti vyprání prádla).

Program minimalizace zdravotních a sociálních rizik

Díky projektu budeme nově poskytovat podporu přímo v prostředí diskoték, tanečních akcí, festivalů, včetně veřejného prostoru (informační servis, program harm reduction, v případě vhodných podmínek bude probíhat testování, v případě potřeby základní zdravotní ošetření apod.), program bude poskytován také v Centru pro závislosti (zejména poskytování potravinového servisu, základního zdravotního ošetření nebo zajištění sekundárního výměnného programu).

Poradna pro závislosti

Díky projektu bude zajištěno sociální poradenství a terapie pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené, které však chtějí směřovat k abstinenci, a také pro jejich blízké. Cílem je podpořit klienta ve stabilizaci situace.

Abychom zajistili kvalitní podporu a práci s klienty, bude v průběhu realizace projektu zajištěno pravidelné vzdělávání odborných pracovníků.

Cílem projektu je ve Vsetíně do 31. 7. 2026 snížit zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jiných závislostí u 150 osob, zvýšit kompetence ke stabilizaci situace, řešení závislosti a udržení abstinence u 30 osob, a také zvýšit odbornost min. 4 pracovníků realizačního týmu.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Centrum pro závislosti AGARTA ve Vsetíně“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0001588, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Centrum pro závislosti AGARTA ve Valašském Meziříčí

Období realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Projekt Centrum pro závislosti AGARTA ve Valašském Meziříčí je určen pro širokou cílovou skupinu:

  • osoby závislé nebo závislostí ohrožené (na alkoholu, na nelegálních návykových látkách, na hazardním hraní či online aktivitách),
  • osoby, které abstinují nebo jsou motivovány ke změně směrem k abstinenci,
  • osoby po prodělané rezidenční léčbě či osoby podstupující ambulantní léčbu závislosti.

Podpora je určena také jejich blízkým. 

V rámci projektu realizujeme tyto aktivity:

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum je nízkoprahová sociální služba, která poskytuje bezpečné prostředí pro sdílení náročné sociální a životní situace spojené s aktivním užíváním návykových látek, hazardním hraním nebo závislostí na online aktivitách. Poskytováním specifických aktivit a navazování důvěrného profesionálního vztahu s kontaktním pracovníkem se zaměřuje na minimalizaci dopadů a na motivaci ke změně životního stylu a zlepšení jeho sociální situace, smyslem kontaktního centra není léčit, ale nabídnout pomoc a podpořit cestu k abstinenci. V rámci kontaktního centra je poskytován také program harm reduction (včetně výměn aplikačních setů) a hygienický servis (zajištění sprchy pro celkovou hygienu těla, poskytování obnošeného šatstva, poskytování možnosti vyprání prádla).

Program minimalizace zdravotních a sociálních rizik

Díky projektu budeme nově poskytovat podporu přímo v prostředí diskoték, tanečních akcí, festivalů, včetně veřejného prostoru (informační servis, program harm reduction, v případě vhodných podmínek bude probíhat testování, v případě potřeby základní zdravotní ošetření apod.), program bude poskytován také v Centru pro závislosti (zejména poskytování potravinového servisu, základního zdravotního ošetření nebo zajištění sekundárního výměnného programu).

Poradna pro závislosti

Díky projektu bude zajištěno sociální poradenství a terapie pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené, které však chtějí směřovat k abstinenci, a také pro jejich blízké. Cílem je podpořit klienta ve stabilizaci situace.

Pracovní poradenství

Pro klienty kontaktního centra nebo poradny pro závislosti nabízíme podporu při integraci na pracovní trh, a to formou poradenství, ale také realizací tréninkových pracovních míst přímo v organizaci AGARTA.

Abychom zajistili kvalitní podporu a práci s klienty, bude v průběhu realizace projektu zajištěno pravidelné vzdělávání odborných pracovníků.

Cílem projektu je ve Vsetíně do 30. 4. 2026 snížit zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jiných závislostí u 180 osob, zvýšit kompetence ke stabilizaci situace, řešení závislosti a udržení abstinence u 40 osob, a také zvýšit odbornost min. 4 pracovníků realizačního týmu.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Centrum pro závislosti AGARTA“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000964, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

KONTAKTNÍ CENTRUM AGARTA

Název projektu: Kontaktní centrum AGARTA

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010645

Termín realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022


Cílem projektu je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím v rámci programů Public Health (veřejného zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením. V rámci projektu bude ve Valašském Meziříčí otevřeno kontaktní centrum pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách včetně jejich blízkých žijící nebo pobývající ve městě Valašské Meziříčí a v jeho částech kde hrozí větší rizika sociálního vyloučení.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

KA01

Podpora sociálních služeb. Díky projektu bude zřízena sociální služba Kontaktní centrum pro osoby závislé na návykových látkách, hazardním hraní, osoby ohrožené závislostí a jejich blízké ve Valašském Meziříčí.

KA02

Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky. V rámci projektu budeme poskytovat poradenství a terapie se záměrem pracovat na sobě či drogovém/závislostním problému u sebe nebo svých blízkých. Službu mohou využít abstinující klienti nebo rodinní příslušníci (blízcí) závislých osob.

KA03

Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku. Pro studenty středních škol, klienty nízkoprahového klubu a pro děti z dětských domovů starších 15 let budou probíhat dva zážitkové programy „Závislost Tady a teď“ a „Hra na hraně“ snižující rizika ohrožení závislostmi.

Kontaktní osoby: Mgr. Iveta Olšáková Adresa: Kontaktní centrum AGARTA, Náměstí 84/17 Valašské Meziříčí 757 01 Telefon: +420 602 658 087 Email: kcvm@agarta.cz Otevírací doba: pondělí-čtvrtek 8.00-16.00


Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.