KONTAKTNÍ CENTRUM AGARTA

Název projektu: Kontaktní centrum AGARTA

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010645

Termín realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022


Cílem projektu je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím v rámci programů Public Health (veřejného zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením. V rámci projektu bude ve Valašském Meziříčí otevřeno kontaktní centrum pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách včetně jejich blízkých žijící nebo pobývající ve městě Valašské Meziříčí a v jeho částech kde hrozí větší rizika sociálního vyloučení.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

KA01

Podpora sociálních služeb. Díky projektu bude zřízena sociální služba Kontaktní centrum pro osoby závislé na návykových látkách, hazardním hraní, osoby ohrožené závislostí a jejich blízké ve Valašském Meziříčí.

KA02

Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky. V rámci projektu budeme poskytovat poradenství a terapie se záměrem pracovat na sobě či drogovém/závislostním problému u sebe nebo svých blízkých. Službu mohou využít abstinující klienti nebo rodinní příslušníci (blízcí) závislých osob.

KA03

Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku. Pro studenty středních škol, klienty nízkoprahového klubu a pro děti z dětských domovů starších 15 let budou probíhat dva zážitkové programy „Závislost Tady a teď“ a „Hra na hraně“ snižující rizika ohrožení závislostmi.

Kontaktní osoby: Mgr. Iveta Olšáková Adresa: Kontaktní centrum AGARTA, Náměstí 84/17 Valašské Meziříčí 757 01 Telefon: +420 602 658 087 Email: kcvm@agarta.cz Otevírací doba: pondělí-čtvrtek 8.00-16.00


Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.