BESEDY PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ – PRIMÁRNÍ PREVENCE

Chcete své žáky informovat o rizicích a negativních dopadech závislostí na návykových látkách a hazardním hraní? Začněte brzy! Pro žáky 7. a vyšších tříd základních škol až po nejvyšší ročníky středních školy nabízíme zážitkové programy primární prevence.

Účastníci si odnesou z besedy více než jen prosté informace díky vlastnímu prožitku, což je považováno za jednu z nejúčinnějších forem učení. Tento pozitivní efekt je navíc umocněn tím, že zkušenost a nová uvědomění, ke kterým účastníci postupně sami docházejí, jsou prožívána s ostatními vrstevníky ve skupině. Sekundárně tak může program pozitivně ovlivňovat nejen každého ze zúčastněných, ale i vztahy ve skupině a klima v kolektivu.

ZÁVISLOST TADY A TEĎ

„Závislost tady a teď“ je jednorázový program (90 – 120 minut) zaměřený na téma závislostí (zejména drogových) a jejich dopadů na jednotlivce, jeho rodinu, další vztahy, i na celou společnost. Účastníci si procházejí příběh člověka, do jehož života vstupují drogy. Příběh sami ovlivňují a v rolích osob, které jsou tomuto člověku blízké, mají možnost zažít si různé situace, prožít spojené emoce, projít s ním/ní část příběhu drogové kariéry a dohlédnout důsledky každého chování. Zážitek ze společně vytvářeného příběhu umožňuje hlubší pochopení toho, jak závislost může fungovat, jak ovlivňuje všechny kolem a jaká může být „na vlastní kůži“.

Program nyní nabízíme i v online verzi prostřednictvím aplikace MS Teams.

HRA NA HRANĚ

„Hra na hraně“ je komplexní certifikovaný program (6 setkání po 45 minutách s jednou skupinou), který se zaměřuje speciálně na prevenci problémového hraní (gambling, sázení, loterie). Časová dotace a opakované setkávání se stejnou skupinou účastníků umožňuje hlubší pochopení problematiky. Součástí programu je hraní konkrétních hazardních her s analýzou mechanismů jejich fungování. To umožňuje nahlédnout za pomyslnou oponu lákavých nabídek a „zaručených výher“, zvědomit, jaké jsou ve skutečnosti reálné šance na výhru, zvážit možná rizika a tím podpořit u účastníků vědomější rozhodování. Program upozorňuje na možné následky gamblingu a dopady na jednotlivce i celé rodiny.


JAKÉ CÍLE SI PROGRAMY KLADOU

Věříme, že si mladí lidé mohou nová uvědomění a dovednosti z prožitých programů přenášet i do dalších oblastí života a využívat je ve prospěch sebe i svého okolí.

1

Cílem programu je mladé lidi seznámit se skutečnostmi a s riziky souvisejícími s problémovým užíváním nelegálních i legálních návykových látek a s problémovým hraním.

2

Chceme mladým lidem pomoci zvědomovat souvislosti, které nemusí být na první pohled zřejmé.

3

Chceme podporovat a povzbuzovat odpovědné rozhodování mladých lidí.

4

Dlouhodobým záměrem těchto preventivních programů je pomoci předcházet tomu, aby se z mladých lidí stali problémoví uživatelé návykových látek nebo problémoví hráči.


ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
OZVĚTE SE NÁM A DOMLUVÍME SE!

Jan Dostál

+420 603 394 147

besedy@agarta.cz