TERÉNNÍ PROGRAMY AGARTA


Terénní programy Agarta poskytuje služby zejména pro uživatele drog ve věku nad 15 let. Specifikem služby je, že ji klienti mohou využívat ve svém přirozeném prostředí, tedy tam, kde se běžně pohybují. Zaměřuje se zejména na klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem, nejsou motivováni ke změně a z nějakých důvodů nemohou nebo nechtějí využívat jiné sociální služby. Hlavním cílem je navázat vztah postavený na vzájemné důvěře, snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s problémovým užíváním drog a motivace k méně rizikovému chování.


KOMU JE SLUŽBA URČENA

Nabízíme pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků. Terénní forma umožňuje oslovovat i klienty, kteří by jinou sociální službu nevyužili a díky tomu je nasměrovat na další možnosti podpory a pomoci. U osob, které se potýkají s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci z jiných důvodů, můžeme situaci společně probrat a zprostředkovat další odbornou pomoc.


TÉRÉNNÍ PROGRAM NABÍZÍ

VÝMĚNNÝ PROGRAM
Výměna použitého injekčního materiálu za čistý, nabídka vybavení potřebného k bezpečné aplikaci (např. dezinfekční tampony, filtry, náplasti, vody…) včetně poučení o bezpečnějším
braní a správné likvidaci použitého materiálu.

Dále je distribuován další materiál pro snižování zdravotních rizik (např. prezervativy, rollsy, kapsle, šňupátka, alobal…)

Provádíme i sekundární výměnný program pro klienty, kteří chtějí využít výměnný program, ale nechtějí být v kontaktu se službou osobně
(zprostředkování výměny přes někoho, kdo je klientem služby).

PORADENSTVÍ
Zaměřuje se na řešení aktuálních problémů.

INFORMAČNÍ SERVIS
Předávání informací o bezpečnějším užívání drog a bezpečnějším sexu, o zdravotní a sociálně-právní oblasti, atd.

KRIZOVÁ INTERVENCE
Konzultace zaměřené na zvládnutí a překonání krize.

ASISTENČNÍ SLUŽBA
Možnost doprovodit klienta např. na úřad, k lékaři, apod.

POMOC V OBLASTI SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
Např. pomoc při vyřizování sociálních dávek, dokladů, přídavků, kontakt se sociálními institucemi, problémy s bydlením, splátkové kalendáře…

POSKYTNUTÍ ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ODBORNÉ PÉČE

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB V JINÝCH ZAŘÍZENÍCH

MOŽNOST VYUŽITÍ TELEFONU K VYŘÍZENÍ POTŘEBNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

KONTAKTNÍ PRÁCE
Oslovování potenciálních klientů a předávání informací o službě.

SBĚR NALEZENÉHO INJEKČNÍHO MATERIÁLU
Pracovníci terénního programu docházejí na místa, kde bývají uživatelé drog a na místa, kde se v minulosti vyskytl použitý injekční materiál a provádějí jeho sběr. Chrání tak širokou veřejnost před hrozbou nákazy infekčními nemocemi jako je HIV, hepatitida B a C.


KDY A KDE NÁS MŮŽETE POTKAT

Vsetín

Úterý/Čtvrtek 13:30 – 17:30

Valašské Meziříčí

Pondělí/Pátek 13:30– 17:30

Rožnov pod Radhoštěm

Středa 13:45 – 18:00

Valašské Klobouky

Pátek 13:45 – 18:00

Brumov – Bylnice

Pátek 13:45 – 18:00

Pokud nás chcete potkat na Vsetíně, Brumově-Bylnici nebo ve Valašských Kloboukách, zavolejte nebo prozvoňte na tel. č.
+420 737 451 756. Přijdeme za Vámi na domluvené místo.

Pro setkání ve Valašském Meziřící nebo Rožnově volejte/prozvoňte +420 739 829 678.


S KÝM SE V TERÉNU MŮŽETE POTKAT

Pasta

Jiří

Yurij

Šárka

Lucka

Zavolej, prozvoň nebo napiš na Facebook/Instragram.
Rádi se s tebou domluvíme!

+420 737 451 756 / +420 739 829 678


NAŠE PRINCIPY A ZÁSADY