AGARTA / POMOC ZÁVISLÝM A JEJICH BLÍZKÝM NA VALAŠSKU

Jsme organizace zabývající se závislostmi, která na Valašsku působí už od roku 2005. Postupně rozšiřujeme své působení nejen regionálně, ale i zaměřením – od terciární prevence, která má za cíl zejména snižování zdravotních a sociálních rizik u aktivních uživatelů drog až po primární prevenci – nabízíme besedy pro školy.

Tak jako u ledovce, který je v našem logu, je nad hladinou viditelná jen malá část, i v našem prožívání a v kontaktu s druhými je většina ukrytá. Proto hledáme pod povrchem – nechceme zůstat u toho, co je patrné na první pohled – zjev, chování, role, nálepka – ale jdeme dál, k tomu, co člověk prožívá, jaké jsou jeho zdroje, touhy, potřeby, co se skrývá v mezilidských vztazích. Díky tomu se můžeme dostat ke skutečným příčinám problémů a spolu s klientem na nich pracovat. Věříme, že změna člověka na hlubší úrovni je dlouhodobější a trvalejší (než jen změna povrchní v rovině chování nebo myšlení) a zároveň ovlivňuje člověka ve všech úrovních jeho bytí.

Terénní program

Kontaktní centrum Klíč

Kontaktní centrum Agarta

Poradna pro závislosti

Besedy pro školy

Semináře pro pedagogy


KDE PŮSOBÍME

O CO USILUJEME

Snižování rizik

Závislosti jsou ve společnosti dlouhodobě přítomné, chceme ale, aby rizika a jejich dopady byly co nejmenší. Pracujeme s uživateli drog na tom, aby se chovali co nejbezpečněji, nabízíme jim podporu pro začlenění do běžného života a chráníme tak nejen je a jejich okolí, ale i celou společnost.

Zvyšování informovanosti

Naším cílem je, aby lidé měli pravdivé, reálné informace o drogách, látkových i nelátkových závislostech, o možných rizicích a dopadech. Zvyšujeme informovanost u aktivních uživatelů s cílem minimalizovat negativní dopady jejich konání. Prostřednictvím besed na školách zvyšujeme povědomí o této problematice mezi mladými lidmi.

Osobní růst

Každý člověk je jedinečný a každého chceme podpořit v jeho konkrétní situaci způsobem, který pro něj bude efektivní. Hledáme u našich klientů jejich zdroje a podporujeme je na jejich cestě tak, aby naplňovali své možnosti a dokázali se posunout.


KOMU POMÁHÁME

AKTIVNÍ UŽIVATELÉ

Nabízíme služby dle osobní zakázky, můžete využívat služby kontaktních center, terénních programů, pokud chcete ve svém životě něco změnit, rádi s vámi probereme možnosti také v Poradně pro závislosti.

ABSTINUJÍCÍ UŽIVATELÉ

Nastoupili jste cestu změny, nabízíme vám na ní dlouhodobou podporu v Kontaktním centru ve Vsetíně nebo v Poradně pro závislosti ve Valašském Meziříčí.

RODINY A BLÍZCÍ

Máte-li mezi blízkými někoho, kdo zápolí se závislostí, nebo je to něco, čeho se obáváte, nebuďte na to sami. Podporu, možnost sdílení, informace a hledání cesty, jak dál, vám nabízíme v Kontaktním centru ve Vsetíně nebo v Poradně pro závislosti ve Valašském Meziříčí.

ŠKOLY A VEŘEJNOST

Předáváme informace o drogách, závislostech, o hazardním hraní prostřednictvím zážitkových programů pro školy, dětské domovy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Nabízíme také vzdělávání pro pedagogy a rodiče, přednášky pro veřejnost. 


V ČEM JSME JEDINEČNÍ

Působíme na Valašsku

Nabízíme odborné služby v regionu Valašska. Ze Vsetína, kde vzniklo v roce 2005 první kontaktní centrum, jsme postupně rozšířili své působiště na Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky a Brumov-Bylnici. Našim cílem je poskytovat pomoc na Valašsku všude tam, kde to bude potřeba.

Máme bohaté zkušenosti

Máme za sebou přes 15 let práce s lidmi, do jejichž života nějakým způsobem vstoupily závislosti. Za tu dobu jsme se dotkli života řady lidí. Z nabytých zkušeností čerpáme a zároveň dbáme na to, abychom dále rostli. Záleží nám na zvyšování odbornosti našich pracovníků a nabízené služby postupně rozšiřujeme.

Komplexnost poskytovaných služeb

Od primární prevence (besedy na školách) po prevenci terciární – snižování rizik u aktivních uživatelů drog. Pro jedince, pro rodinu i pro celou společnost. Nabízíme služby podle vašich potřeb. 


AGARTA DNES

16 pracovníků

300 klientů

18 let zkušeností

5 měst

7 programů