PRACOVNÍ PORADENSTVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Od května roku 2023 poskytujeme v rámci projektu Centrum pro závislosti AGARTA ve Valašském Meziříčí podporu při integraci na pracovní trh, a to formou pracovního poradenství a realizací tréninkového pracovního místa přímo v organizaci AGARTA. Záměrem aktivity je podpořit klienty ve stabilizaci jejich sociální a životní situace a podpořit je ve zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

O PROGRAMU

Program je zaměřen na nácvik dovedností, rozvoj sociálních i pracovních kompetencí, posílení odpovědnosti a soběstačnosti klienta s cílem zvýšit uplatnění klienta na trhu práce. Součástí je realizace tréninkových pracovních míst pro podporu udržitelnosti změny a zvýšení připravenosti pro vstup na otevřený trh práce. 

Můžeme Vám pomoci najít práci a podpořit Vás v jejím udržení. Můžeme Vám pomoci odstranit bariéry, které zažíváte, podpořit Vás ve Vašem rozvoji, s vytvořením životopisu a motivačního dopisu, změnou pracovního zařazení, asistenci s hledáním nového zaměstnání či komunikací se zaměstnavatelem a mnoho dalších aktivit. 

TRÉNINKOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Tato aktivita je určena klientům, kteří jsou motivování ke změně, zpravidla těm, kteří potřebují větší míru podpory pro stabilizaci situace a např. vzhledem k minulosti pro ně není jednoduchý návrat do standardního pracovního výkonu. Tréninkové pracovní místo poskytuje bezpečný prostor pro rozvoj sociálních i pracovních kompetencí s podporou pracovního poradce a mentora. Možnost tréninkového pracovního místa je otevřená těm, kteří absolvovali základní pracovní poradenství. 

Dle potřeb konkrétního klienta a jeho rozvojového plánu je tréninkové pracovní místo realizováno v rozsahu 0,2 úvazku po dobu 3-6 měsíců.

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Osobám závislým / závislostí ohroženým

Zaměstnavatelům

Jsme tady pro klienty, kteří zažívají problémy s uplatněním na trhu práce a řeší či někdy v životě řešili jakoukoliv závislost. Klienti, kteří chtějí vylepšit své dovednosti, mají zájem o tréninkové pracovní místo, jsou delší dobu nezaměstnaní nebo cítí obavy spojené se zaměstnáním.

Zaměstnavatelům nabízíme možnost spolupráce např. ve formě podpůrných schůzek či podpory při komunikaci s klientem. Potenciální zaměstnance proškolujeme tak, aby byli připravení řešit běžné pracovně právní záležitosti (připrava na pohovor, komunikace se zaměstnavatelem, specifické podmínky dle požadavků zaměstnavatele).

KONTAKTNÍ OSOBA 

 
Pro objednání na pracovní poradenství kontaktujte e-mailem nebo telefonicky v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 naši pracovnici Terezu, která si s Vámi domluví termín schůzky dle Vašich časových možností.
Mgr. Tereza Pelková 
sociální pracovnice

+ 420 602 125 306
tereza.pelkova@agarta.cz

Aktivita je realizována v rámci projektu „Centrum pro závislosti AGARTA“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000964, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.