PORADNA PRO ZÁVISLOSTI

Poradna nabízí komplexní ambulantní péči pro osoby starší 15 let. Pomůžeme Vám v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek (včetně alkoholu a léků), s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, např. trávení velkého množství času u her na počítači/telefonu. V poradně pro závislosti ve Valašském Meziříčí nabízíme dva typy poradenství - adiktologické a psychoterapeutické.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Nabízíme:

Individuální a rodinné poradenství, psychoterapie

Krátká intervence, pomoc v krizi

Podpora a motivace k udržení abstinence/prevence relapsu (jak do toho znovu nespadnout)

Zprostředkování pobytové léčby

Ambulantní udržovací doléčování po pobytové léčbě/po výkonu trestu

Podpora, prohlubování  a stabilizace partnerských a rodinných vztahů

Podpora začlenění klienta do společnosti, návrat do rodinných vztahů, zaměstnání, bydlení, studia apod.

Možnost práce ve skupině (v případě zájmu více klientů)


Pro objednání do Poradny pro závislosti kontaktuje naši sociální pracovnici Terezu, která si s Vámi domluví úvodní sezení a poté Vás objedná k našemu adiktologovi nebo psychoterapeutce.

Mgr. Tereza Pelková

sociální pracovnice

+ 420 602 125 306

poradna@agarta.cz


Otevírací doba Poradny pro závislosti

Pondělí 13:00 – 16:00
Čtvrtek 13:00 – 16:00

Vždy po předchozí domluvě s klientem


ADIKTOLOGICKÁ PORADNA

Adiktologické poradenství se zaměřuje na zvyšování náhledu na problémové chování, pomoc při zvládání abstinence a prevenci relapsu

Přečtěte si více…

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA

Psychoterapie se zaměřuje se na vlastní prožívání, na podporu v těžkých situacích a nabízí možnost pracovat na vztazích a komunikaci s druhými

Přečtěte si více…