Novinky

AGARTA v roce 2022

Rok 2022 byl pro všechny z nás náročný a plný změn. S novým rokem není proto na škodu věnovat chvíli reflexi a ohlédnutí se za tím, co všechno dobrého jsme zažili a v čem jsme se posunuli. Podívejte se s námi, na čem všem jsme se minulý rok podíleli!

V AGARTĚ věříme, že prevence je na prvním místě. I proto také pořádáme besedy pro školy formou zážitkového učení, na kterých informujeme o negativních dopadech závislosti na návykových látkách a hazardním hraní. V minulém roce jsme realizovali 38 preventivních zážitkových besed “Závislost tady a teď”, celkově pro 731 žáků vyšších ročníků základních škol a studentů SŠ a SOU. V Poradně pro závislosti Agarta také proběhlo 11 skupinových setkání, ve kterých naše psychoterapeutka Mgr. Iveta Olšáková a adiktolog Mgr. Jiří Habarta nabízejí podporu klientům na jejich cestě k abstinenci.

Červen minulého roku se nesl v duchu organizace benefičních koncertů, veřejných sbírek a hledání sponzorů. Prioritou pro nás bylo zachovat provoz Poradny pro závislosti, která z důvodu ukončení projektu EU nebyla financována a hrozilo ukončení nebo pozastavení činnosti. Díky podpoře se podařilo vybrat skvělých 79 877,- Kč a udržet provoz poradny do konce roku! S pomocí těchto darů a částkou 100.000 ,- Kč z města Valašské Meziříčí jsme mohli nadále poskytovat pomoc všem, kdo ji potřebovali! 

V červnu jsme měli opět svůj stánek ve Valašském Meziříčí na Veletrhu sociálních služeb, kde naši kolegové poskytovali informace o AGARTĚ a vařili kávu a čaj těm, kdo měli zájem se s nimi na pár chvil zastavit. V září jsme se s kávou a čajem přesunuli na Jarmark sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm. Díky tomu byla možnost prezentovat veřejnosti informace o naší službě, cílech a aktivitách v našem regionu. Těšíme se na příští ročníky! 

Naši kolegové Jirkové se v listopadu zúčastnili Odborné konference v oblasti protidrogové prevence ve Valašském Meziříčí. Hlavním tématem konference a setkání odborníků byla aktuální situace v oblasti užívání drog ve Valašském Meziříčí a trendy v oblasti návykových látek. Terénní pracovník Bc. Jiří Tuhovčák a náš adiktolog Mgr. Jiří Habarta se věnovali tématu prevence užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží, konkrétně se zaměřili na kratom a HHC. Také hovořili o rizicích užívání nikotinových sáčků a o jejich rozšíření na základních školách.

Prvního prosince si každý rok připomínáme Světový den boje proti AIDS. Z toho důvodu se naši terénní pracovníci rozhodli na Vsetíně uspořádat akci pro širokou veřejnost, která je ve světě známá pod názvem Free Hugs. Čtvrteční dopoledne naši pracovníci spolu s dobrovolnicemi oslovovali veřejnost Vsetína a předávali informace o tomto dni a organizaci AGARTA. Zimní mrzuté počasí nám nezkazilo náladu, a proto jste nás mohli na Vsetíně potkat s kartonem s nápisem “Obejmu tě zdarma”. Pro ty, kteří chtěli ve svém životě v tento den trochu radosti, nabídli pracovníci a dobrovolnice objetí jako symbol boje proti stigmatizaci tohoto onemocnění a s tím spojených mýtů. Rozdalo se spousta letáčků s informacemi o HIV, léčbě a přenosu a možnostech testování na HIV – stejně jako již zmíněné objetí a radost!

Celý rok se také aktivně zapojujeme do komunitního plánování ve městech Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín a Valašské Klobouky. Spolupracujeme s Charitou Valašské Meziříčí a Vsetín, Probační a mediační službou Vsetín a OSPOD Vsetín a Valašské Meziříčí a s dalšími subjekty podle potřeby. V roce 2022 jsme s organizací Tokaheya zažili skvělý teambuilding v Holešově, který nám pomohl usilovně pracovat na vizi, jaké další služby chceme nabídnout a kam chceme v AGARTĚ směřovat.

Za rok 2022 jsme v rámci našich služeb kontaktních center a terénních programů vydali 30 000 jehel v rámci distribuce Harm Reduction materiálu. Dalším krásným číslem je 4 241, které označuje kolikrát jsme se s našimi klienty potkali v Kontaktních centrech, Poradně pro závislosti a Terénních programech.

Děkujeme za přízeň a podporu naší služby a budeme rádi, pokud s námi budete i v roce 2023! 

Tým AGARTA