Novinky

Centrum pro závislosti AGARTA

Projekt: Centrum pro závislosti AGARTA

Období realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Projekt zajišťuje financování Centra pro závislosti AGARTA ve Valašském Meziříčí, které je určeno pro širokou cílovou skupinu:

  • osoby závislé nebo závislostí ohrožené (na alkoholu, na nelegálních návykových látkách, na hazardním hraní či online aktivitách),
  • osoby, které abstinují nebo jsou motivovány ke změně směrem k abstinenci,
  • osoby po prodělané rezidenční léčbě či osoby podstupující ambulantní léčbu závislosti.

Podpora je určena také jejich blízkým. 

V rámci projektu realizujeme tyto aktivity:

  • kontaktní centrum – nízkoprahová sociální služba, která poskytuje bezpečné prostředí pro sdílení náročné sociální a životní situace spojené s aktivním užíváním návykových látek, hazardním hraním nebo závislostí na online aktivitách. Poskytováním specifických aktivit a navazování důvěrného profesionálního vztahu s kontaktním pracovníkem se zaměřuje na minimalizaci dopadů a na motivaci ke změně životního stylu a zlepšení jeho sociální situace, smyslem kontaktního centra není léčit, ale nabídnout pomoc a podpořit cestu k abstinenci. V rámci kontaktního centra je poskytován také program harm reduction (včetně výměn aplikačních setů) a hygienický servis (zajištění sprchy pro celkovou hygienu těla, poskytování obnošeného šatstva, poskytování možnosti vyprání prádla);
  • program minimalizace zdravotních a sociálních rizik – díky projektu budeme nově poskytovat podporu přímo v prostředí diskoték, tanečních akcí, festivalů, včetně veřejného prostoru (informační servis, program harm reduction, v případě vhodných podmínek bude probíhat testování, v případě potřeby základní zdravotní ošetření apod.), program bude poskytován také v Centru pro závislosti (zejména poskytování potravinového servisu, základního zdravotního ošetření nebo zajištění sekundárního výměnného programu);
  • poradna pro závislosti – díky projektu bude zajištěno komplexní poradenství osobám závislým nebo závislostí ohroženým, které však chtějí směřovat k abstinenci, dále osobám, které aktuálně prochází ambulantní léčbou nebo již ukončili pobytovou léčbu, a také jejich blízkým. Cílem je podpořit klienta ve stabilizaci situace. V rámci poradny bude poskytováno sociální poradenství, psychoterapie a adiktologické poradenství.
  • pro klienty kontaktního centra nebo poradny pro závislosti nabízíme podporu při integraci na pracovní trh, a to formou poradenství, ale také realizací tréninkových pracovních míst přímo v organizaci AGARTA.

Abychom zajistili kvalitní podporu a práci s klienty, bude v průběhu realizace projektu zajištěno pravidelné vzdělávání odborných pracovníků.

Cílem projektu je do 30. 4. 2026 snížit zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jiných závislostí u 180 osob, zvýšit kompetence ke stabilizaci situace, řešení závislosti a udržení abstinence u 40 osob, a také zvýšit odbornost min. 4 pracovníků realizačního týmu.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Centrum pro závislosti AGARTA“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000964, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.