• Kontaktní centrum Agarta je spolufinancován Evropskou unií.

    Od 1. 7. 2019 rozbíháme ve Valašském Meziříčí „Kontaktní centrum Agarta“ pro uživatele návykových látek a osoby blízké. Cílem projektu je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím v rámci programů Public Health (veřejného zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením.V rámci projektu bude ve Valašském Meziříčí otevřeno kontaktní centrum…