Projekty

Kontaktní centrum Agarta je spolufinancován Evropskou unií.

Od 1. 7. 2019 rozbíháme ve Valašském Meziříčí „Kontaktní centrum Agarta“ pro uživatele návykových látek a osoby blízké.

Cílem projektu je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím v rámci programů Public Health (veřejného zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením.
V rámci projektu bude ve Valašském Meziříčí otevřeno kontaktní centrum pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách včetně jejich blízkých žijící nebo pobývající ve městě Valašské Meziříčí a v jeho částech kde hrozí větší rizika sociálního vyloučení.