Novinky

Žádost o pomoc k zachování provozu Poradny pro závislosti Agarta ve Valašském Meziříčí

Vážení přátelé, donátoři a klienti,

naší Poradně pro závislosti ve Valašském Meziříčí hrozí pozastavení činnosti nebo její úplné zrušení.

Vzhledem k tomu, že v polovině roku 2022 končí projekt EU, z něhož je v současnosti poradna financována, a po jeho skončení nemáme aktuálně zajištěn žádný jiný zdroj financování, hledáme způsob, jak udržet provoz poradny alespoň v omezené míře i v druhém pololetí letošního roku (do doby, než se nám znovu podaří stabilní financování zajistit).

Rádi bychom Vás tedy požádali o pomoc, v tuto chvíli se bez Vaší finanční podpory neobejdeme.

Přispět

Vybrané peníze budou využity na zajištění mezd pracovníků poradny.