Novinky

Pomoc závislým a jejich blízkým na Vsetíně /// Poradna pro závislosti Agarta

Závislost může potkat každého z nás. A každý, koho potká, potřebuje pomoc.

Nezisková organizace AGARTA z. s. od roku 2005 poskytuje na Valašsku odborné služby pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké. Krom kontaktního centra a terénních programů, které jsou určeny primárně pro uživatele nealkoholových drog, funguje od roku 2019 i Poradna pro závislosti ve Valašském Meziříčí. Její pomoc vyhledalo do dnešního dne přes 150 osob. Nově, díky podpoře Evropské unie, mohou klienti využívat služby Poradny pro závislosti Agarta i ve Vsetíně.

Věnujeme se lidem, kteří se potýkají s látkovou či nelátkovou závislostí a jejich blízkým. Velkou část našich klientů tvoří lidé, jejichž tématem je alkohol a začínají pociťovat negativní důsledky jeho užívání. Pracujeme však i s lidmi, kteří užívají jiné návykové látky, hrají hazardní hry, sázejí. Mohou nás oslovit všichni, kteří chtějí řešit jakékoli závislostní téma u sebe nebo u někoho blízkého.

Nově jsme také rozšířili cílovou skupinu na osoby od 11 let, abychom mohli pracovat i s dětmi a dospívajícími a s jejich rodinami, např. na tématech online závislostí.

Mezi oblasti, které s klienty řešíme, patří těžkosti ve vztazích, komunikace s druhými, osobní krize i zcela praktické otázky jako nácviky chování vedoucího k udržení abstinence, zvládání zátěžových situací bez návykových látek, zprostředkování další pomoci, apod. Máme zkušenost, že závislost se netýká okrajové skupiny osob, ale že se s ní během života může potkat každý z nás a ovlivňuje mnoho rodin.

Pokud tedy sami chcete nějak řešit svou situaci, nebo si třeba jen ujasnit, jak na tom např. s užíváním alkoholu jste, nebo pokud se tato témata týkají někoho z vašich blízkých, kontaktujte nás. Věnovat se vám bude sociální pracovník jakub Olšák a terapeutky Iveta Olšáková a Karolina Pincosy. 

Kdy máme otevřeno

Věnovat se vám budeme v úterý mezi 14 a 17h a ve středu od 9 do12h a odpoledne od14 do17 hodin.

Pro více informací se mrkněte na prezentaci poradny na našem webu, nebo se rovnou telefonicky objednejte.

Naše služby poskytujeme anonymně a zdarma.