Novinky

Skupinová setkání

V naší Poradně pro závislosti jsme se 20.1.2022 poprvé setkali na skupinovém sezení. Tato setkání nabízejí prostor pro sdílení s druhými, poskytnutí i přijímání podpory. Jsou otevřená zájemcům zdarma a anonymně bez ohledu na to, s jakým typem závislostí zápolí (alkohol, nealkoholové drogy, hraní). Podmínkou je absolvování minimálně třech individuálních sezení v rámci Poradny pro závislosti.

Pokud se chcete připojit, stačí se objednat na telefonních číslech 702 149 189 nebo 702 073 070, abychom věděli, s kolika lidmi máme počítat. Skupinová sezení probíhají každý druhý čtvrtek v 15 hodin a trvají 90 – 120 minut.

Nejbližší termíny jsou naplánovány na 3.2., 17.2., 3.3. a 17.3.

Budeme se těšit.