Novinky

PODPŮRNÁ SKUPINA​ VE VSETÍNĚ

V roce 2024 jsme se rozhodli zavést pravidelná skupinová setkání pro ty, kteří se potýkají se závislostí, ale mají chuť a motivaci na sobě pracovat. Skupina bude probíhat prostorách poradny pro závislosti v hotelu Vsacan ve Vsetíně v 2. patře (dveře č. 203) vždy od 17 do zhruba 18:30. Zváni jsou aktivní klienti služby, ale i jejich známí, nebo lidé, kteří s námi dosud nebyli v kontaktu (nebo již službu nevyužívají).

Co nás čeká? Čas strávený povídáním si, sdílením zkušeností a tipů, co komu funguje, sdílení trablů a jak si s nimi poradit. Cílem skupina je podpořit se navzájem v odhodlání žít život, se kterým můžeme být spokojení. Věříme a máme zkušenost, že skupina dokáže být něco jako nádoba, kde se člověku dostane naplnění mnoha potřeb ve velkém měřítku – sebehodnoty, naslouchání, přijetí, lásky, zábavy a relaxu. Tuto nádobu budeme opatrovat my terapeuti, kteří tam budeme vždy ve dvou, abychom dokázali účastníky co nejlépe podpořit být slyšeni v tom, co potřebují.

Termíny jednotlivých setkání:

14. února, 13. března, 17. dubna, 15. května, 19. června

Místo:

Vsetín, Hotel Vsana, 2. patro, dveře č. 203

Čas:

17-18:30

V případě zájmu o účast nám vždy dejte vědět formou SMS nejpozději den před setkáním. Kapacita skupiny je kvůli prostoru omezena. SMS pošlete na tel.č.: 724 370 244.