Novinky

Besedy pro školy za rok 2022

Dnes 25. 11. 2022 uskutečnili pracovníci organizace AGARTA z.s. v  souvislosti s realizací Programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování- RP 07-22  Zlínského kraje poslední besedy pro rok 2022.  Podařilo se nám zrealizovat  38  preventivních zážitkových besed „Závislost tady a teď“, pro  731  žáků  vyšších ročníků ZŠ a studentů SŠ a SOU.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci