Novinky

Podpůrné skupiny ve Valašském Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí od února 2024 nově otevíráme podpůrné skupiny pro klienty poradny pro závislosti. Naším cílem je vytvářet bezpečný prostor pro sdílení, vzájemnou podporu a možnost rozvíjet se v kontaktu s dalšími lidmi s podobnou zkušeností.

Kapacita je z prostorových důvodů omezená, je proto důležité se domluvit s pracovníky předem a svou účast potvrdit v týden konání skupinového setkání. Zúčastnit se mohou zpravidla klienti poradny – pokud nejste našimi klienty, domluvte se nejprve na individuálním sezení.

TERMÍNY SKUPINOVÝCH SETKÁNÍ

15. února, 14. března, 11. dubna, 16. května, 13. června

KDE SE SETKÁNÍ KONAJÍ

Potkáme se v prostorách Poradny pro závislosti ve Valašském Meziříčí – adresa poradny je Náměstí 84/17 (vchod je ze Vsetínské, zvoňte na poradnu).

ČAS KONÁNÍ

Vždy od 15:00 do 17:00.

Pokud se k nám chcete připojit, ozvěte se naší sociální pracovnici, psychoterapeutce nebo adiktologovi (pokud jste již v s nimi v kontaktu na individuálních sezeních). Více o naší poradně a kontakt na sociální pracovnici ZDE. Můžete přijít na všechna setkání nebo pouze na některé z nich.