Programy pro školy

Závislost tady a teď

AGARTA z.s. realizuje v roce 2018 projekt „Závislost tady a teď“ a „Hra na hraně“. Jde o zážitkové programy zaměřené na protidrogovou prevenci, určený pro žáky a studenty základních a středních škol, děti a adolescenty v dětských domovech, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, v pěstounské péči atd. Tento projekt je finančně podpořen Zlínským Krajem.

V roce 2019 jsme v rámci tohoto projektu realizovali 31 besed pro 555 osob.