Novinky

Besedy pro studenty v letošním roce

V roce 2020 realizovali  pracovníci AGARTA z. s. preventivní program „Závislost tady a teď“ a  „Hra na Hraně“. V těchto programech seznamujeme mladé lidi se skutečnostmi a riziky souvisejícími s užíváním návykových látek a s problémovým hraním. Ukazujeme jim souvislosti, které nemusí být na první pohled zřejmé. Podporujeme a povzbuzujeme v nich zodpovědné chování. Tento projekt je finančně  podpořen Zlínským krajem.
V roce 2020 se podařilo uskutečnit 8 besed pro 122 studentů středních škol.